Bảng vàng thành tích

Chúc mừng bạn Lê Văn Khánh. Đã đạt 705 điểm TOEIC

Chúc mừng bạn Lê Văn Khánh, đã đạt 705 điểm TOEIC. Trong kỳ thi TOEIC ngày 18/11/2017 tại IIG Việt Nam

Chúc mừng bạn Nguyễn Trọng Nhân. Đã đạt 525 điểm TOEIC

Chúc mừng bạn Nguyễn Trọng Nhân. Đã đạt 525 điểm TOEIC, trong kỳ thi TOEIC ngày 01/10/2017 tại IIG Việt Nam

Chúc mừng bạn Võ Hà Mai Trang. Đã đạt 710 điểm TOEIC

Chúc mừng bạn Võ Hà Mai Trang. Đã đạt 710 điểm TOEIC, trong kỳ thi TOEIC ngày 16/09/2017 tại IIG Việt Nam

Chúc mừng bạn Lê Thọ Hải. Đạt 440 điểm TOEIC

Chúc mừng bạn Lê Thọ Hải. Sinh viên Học Viên Hàng Không đã đạt 440 điểm TOEIC, trong kỳ thi TOEIC ngày 28/09/2017 tại IIG Việt Nam.

Chúc mừng bạn Lê Hoàng Bảo Sơn. Đã đạt 655 điểm TOEIC

Chúc mừng bạn Lê Hoàng Bảo Sơn. Đã đạt 655 điểm TOEIC, trong kỳ thi TOEIC ngày 06/10/2017 tại IIG Việt Nam

Chúc mừng bạn Chung Kỳ Thành. Đạt 690 điểm TOEIC

Chúc mừng bạn Chung Kỳ Thành. Sinh viên Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm, đã đạt 690 điểm TOEIC, vừa thi trước đó ở IIG là 315 điểm chỉ sau 1 thời gian ôn luyện với lớp Luyện thi TOEIC Cấp Tốc tại Kim Nhung TOEIC, trong kỳ thi TOEIC ngày 20/09/2017 tại IIG Việt […]

Chúc mừng bạn Đỗ Thị Ngọc Nguyễn. Đã đạt 710 điểm TOEIC

Chúc mừng bạn Đỗ Thị Ngọc Nguyễn, đã đạt điểm TOEIC 710 trong kỳ thi TOEIC ngày 24/9/2017 tại IIG Việt Nam.

Chúc mừng bạn Phạm Ngọc Thúy Hồng đã đạt 805 điểm TOEIC

Chúc mừng bạn Phạm Ngọc Thúy Hồng đã đạt 805 điểm TOEIC, trong kỳ thi TOEIC ngày 26/09/2017 tại IIG Việt Nam

Chúc mừng bạn Dương Mỹ Nguyên Hảo đã đạt 710 điểm TOEIC

Chúc mừng bạn Dương Mỹ Nguyên Hảo. Sinh viên Đại Học Kinh Tế đã đạt 710 điểm TOEIC, trong kỳ thi TOEIC ngày 24/09/2017 tại IIG Việt Nam

Chúc mừng bạn Trần Đại Tôn đã đạt 495 điểm TOEIC

Chúc mừng bạn Trần Đại Tôn. Đã đạt 495 điểm TOEIC, trong kỳ thi TOEIC ngày 13/09/2017 tại IIG Việt Nam

Main menu