Bảng vàng thành tích

Chúc mừng bạn Chung Kỳ Thành. Đạt 690 điểm TOEIC

Chúc mừng bạn Chung Kỳ Thành. Sinh viên Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm, đã đạt 690 điểm TOEIC, vừa thi trước đó ở IIG là 315 điểm chỉ sau 1 thời gian ôn luyện với lớp Luyện thi TOEIC Cấp Tốc tại Kim Nhung TOEIC, trong kỳ thi TOEIC ngày 20/09/2017 tại IIG Việt […]

Chúc mừng bạn Đỗ Thị Ngọc Nguyễn. Đã đạt 710 điểm TOEIC

Chúc mừng bạn Đỗ Thị Ngọc Nguyễn, đã đạt điểm TOEIC 710 trong kỳ thi TOEIC ngày 24/9/2017 tại IIG Việt Nam.

Chúc mừng bạn Phạm Ngọc Thúy Hồng đã đạt 805 điểm TOEIC

Chúc mừng bạn Phạm Ngọc Thúy Hồng đã đạt 805 điểm TOEIC, trong kỳ thi TOEIC ngày 26/09/2017 tại IIG Việt Nam

Chúc mừng bạn Dương Mỹ Nguyên Hảo đã đạt 710 điểm TOEIC

Chúc mừng bạn Dương Mỹ Nguyên Hảo. Sinh viên Đại Học Kinh Tế đã đạt 710 điểm TOEIC, trong kỳ thi TOEIC ngày 24/09/2017 tại IIG Việt Nam

Chúc mừng bạn Trần Đại Tôn đã đạt 495 điểm TOEIC

Chúc mừng bạn Trần Đại Tôn. Đã đạt 495 điểm TOEIC, trong kỳ thi TOEIC ngày 13/09/2017 tại IIG Việt Nam

Chúc mừng bạn Nguyễn Trần Tiến đã đạt 670 điểm TOEIC.

Chúc mừng bạn Nguyễn Trần Tiến. Đã đạt 670 điểm TOEIC, trong kỳ thi TOEIC ngày 20/09/2017 tại IIG Việt Nam

Chúc mừng bạn Vũ Quang Hậu đã đạt 765 điểm TOEIC

Chúc mừng bạn Vũ Quang Hậu. Sinh viên Đại Học Sài Gòn đã đạt 765 điểm TOEIC, trong kỳ thi TOEIC ngày 20/09/2017 tại IIG Việt Nam

Chúc mừng bạn Trần Thị Thu Hà. Sinh viên Đại Học Kinh Tế đã đạt 575 điểm TOEIC

Chúc mừng bạn Trần Thị Thu Hà. Sinh viên Đại Học Kinh Tế đã đạt 575 điểm TOEIC trong kỳ thi TOEIC ngày 16/9/2017 tại IIG Việt Nam.

Chúc mừng bạn Nguyễn Trần Minh Thư Đạt 625 điểm TOEIC

Chúc mừng bạn Nguyễn Trần Minh Thư. Sinh viên trường Kinh Tế đã đạt 625 điểm TOEIC, với lớp Luyện thi TOEIC Cấp Tốc tại Kim Nhung TOEIC, trong kỳ thi TOEIC ngày 31/08/2017 tại IIG Việt Nam

Chúc mừng bạn Bùi Ngọc Khánh Tâm đã đạt 510 điểm TOEIC

Chúc mừng bạn Bùi Ngọc Khánh Tâm. Sinh viên trường Tôn Đức Thắng đã đạt 510 điểm TOEIC, tăng 230 điểm so với điểm đầu vào sau lớp Luyện thi TOEIC Cấp Tốc tại Kim Nhung TOEIC, trong kỳ thi TOEIC ngày 30/08/2017 tại IIG Việt Nam

Main menu