Bẫy từ đồng âm ( Similar Sound) trong Part I

(A) They’re disembarking the plane. (B) They’re waiting for the rain. (C) They’re weighing the crane. (D) They’re getting off the train. Dễ nhầm lẫn: (A) “plane” thành “train”; (B) “rain” thành “train”; (C) “weighing” thành “waiting”, “crane” thành “train”. Đáp Án (D) Họ đang rời khỏi tàu.     Sau đây là danh sách …

Bẫy từ đồng âm ( Similar Sound) trong Part I Read More »