Tạm “chia buồn” với bạn Tấn Thành nữa khi kết quả 705 chưa hoàn toàn đủ để chạm tới mục tiêu của bạn

Tạm “chia buồn” với bạn Tấn Thành nữa khi kết quả 705 chưa hoàn toàn đủ để chạm tới mục tiêu của bạn ??? nhưng may mắn là vẫn đủ để đáp ứng nhu cầu trước mắt ???? Chúc Tấn Thành sẽ tiếp tục phát triển và bước lên đỉnh cao hơn nữa trong cả sự học và sự nghiệp nhé ???

[insert page=’lo-trinh-luyen-thi-toeic-400-450-500-550-650-diem’ display=’content’]

Facebook
Twitter
LinkedIn

ĐĂNG KÝ HỌC