Tạm “chia buồn” với bạn Tấn Thành nữa khi kết quả 705 chưa hoàn toàn đủ để chạm tới mục tiêu của bạn

Tạm “chia buồn” với bạn Tấn Thành nữa khi kết quả 705 chưa hoàn toàn đủ để chạm tới mục tiêu của bạn ??? nhưng may mắn là vẫn đủ để đáp ứng nhu cầu trước mắt ???? Chúc Tấn Thành sẽ tiếp tục phát triển và bước lên đỉnh cao hơn nữa trong cả sự học và sự nghiệp nhé ???

[insert page=’lo-trinh-luyen-thi-toeic-400-450-500-550-650-diem’ display=’content’]

Facebook
Twitter
LinkedIn
Bộ đề thi TOEIC Mới Nhất 2022 - ETS 2022

7 Test đã từng ra thi thật và 3 Test chưa được công bố bởi ETS. Giọng đọc giống 100% Đề Thi Thật.