Tăng hơn 300 điểm TOEIC trong vòng 1 tháng – Kinh nghiệm của bạn Hạnh đạt TOEIC 715 điểm.

Hãy lắng nghe bạn Hồng Hạnh, học viên lớp TOEIC cấp tốc 1 tháng của Kim Nhung TOEIC chia sẻ kinh nghiệm học và thi TOEIC để có một mức tăng ấn tượng: tăng từ 405 điểm lên 715 điểm sau 1 tháng ( Tăng 310 điểm).