Chúc mừng bạn Bùi Ngọc Lương đã đat TOEIC 675 (tăng 50 điểm so với điểm đầu vào) sau khi học lớp Luyện thi TOEIC cấp tốc 2 tuần

Chúc mừng bạn Bùi Ngọc Lương đã đat TOEIC 675 (tăng 50 điểm so với điểm đầu vào) sau khi học lớp Luyện thi TOEIC cấp tốc 2 tuần

Chúc mừng bạn Bùi Ngọc Lương đã đat TOEIC 675 (tăng 50 điểm so với điểm đầu vào) sau khi học lớp Luyện thi TOEIC cấp tốc 2 tuần