Chúc mừng bạn CAO NGUYỄN TRUNG HIẾU – đạt TOEIC 750 điểm (Tăng 250 điểm so với điểm đầu vào) Sau khi hoàn thành khóa học cấp tốc tại Kim Nhung TOEIC trong 1 tháng.