Chúc mừng bạn CHÂU VĨNH PHÁT đạt TOEIC 710 điểm (Tăng 305 điểm so với điểm đầu vào) Sau khi hoàn thành khóa học cấp tốc tại Kim Nhung TOEIC trong 1 tháng.