Chúc mừng bạn DƯƠNG MỸ NGUYÊN HẢO – SV ĐH KINH TẾ – đạt TOEIC 710 điểm (Tăng 380 điểm so với điểm đầu vào) Sau khi hoàn thành khóa học cấp tốc tại Kim Nhung TOEIC trong 1 tháng.