Chúc mừng bạn HUỲNH PHONG – Đạt TOEIC 560 điểm (Tăng 160 điểm so với điểm đầu vào)

Chúc mừng bạn HUỲNH PHONG – Đạt TOEIC 560 điểm (Tăng 160 điểm so với điểm đầu vào)

Chúc mừng bạn HUỲNH PHONG – Đạt TOEIC 560 điểm (Tăng 160 điểm so với điểm đầu vào) Sau khi hoàn thành khóa học cấp tốc tại Kim Nhung TOEIC trong 1 tháng.