Chúc mừng bạn Lê Công Tín – SV ĐH Bách Khoa – Đạt TOEIC 600 điểm ( Hoàn thành mục tiêu TOEIC của mình )

Chúc mừng bạn Lê Công Tín - SV ĐH Bách Khoa - Đạt TOEIC 600 điểm ( Hoàn thành mục tiêu TOEIC của mình )

Chúc mừng bạn Lê Công Tín – SV ĐH Bách Khoa – Đạt TOEIC 600 điểm ( Hoàn thành mục tiêu TOEIC của mình ). Sau khi hoàn thành khóa học cấp tốc tại Kim Nhung TOEIC trong 1 tháng.