Chúc mừng bạn Lê Mỹ Nhàn đã đat TOEIC 450 (tăng 115 điểm so với điểm đầu vào) sau khi học lớp Luyện thi TOEIC cấp tốc 1 tháng

Chúc mừng bạn Lê Mỹ Nhàn đã đat TOEIC 450 (tăng 115 điểm so với điểm đầu vào) sau khi học lớp Luyện thi TOEIC cấp tốc 1 tháng

Chúc mừng bạn Lê Mỹ Nhàn đã đat TOEIC 450 (tăng 115 điểm so với điểm đầu vào) sau khi học lớp Luyện thi TOEIC cấp tốc 1 tháng