Chúc mừng bạn Lê Thị Trang đã đat TOEIC 635 (tăng 285 điểm so với điểm đầu vào) sau khi học lớp Luyện thi TOEIC cấp tốc 1 tháng

Chúc mừng bạn Lê Thị Trang đã đat TOEIC 635 (tăng 285 điểm so với điểm đầu vào) sau khi học lớp Luyện thi TOEIC cấp tốc 1 tháng

Chúc mừng bạn Lê Thị Trang đã đat TOEIC 635 (tăng 285 điểm so với điểm đầu vào) sau khi học lớp Luyện thi TOEIC cấp tốc 1 tháng