Chúc mừng bạn LÊ VĂN KHÁNH – đạt TOEIC 705 điểm (Tăng 220 điểm so với điểm đầu vào) Sau khi hoàn thành khóa học cấp tốc tại Kim Nhung TOEIC trong 1 tháng.