Chúc mừng bạn Mai Sương đã đat TOEIC 535 (tăng 60 điểm so với điểm đầu vào) sau khi học lớp Luyện thi TOEIC cơ bản 2 tháng

Chúc mừng bạn Mai Sương đã đat TOEIC 535 (tăng 60 điểm so với điểm đầu vào) sau khi học lớp Luyện thi TOEIC cơ bản 2 tháng

Chúc mừng bạn Mai Sương đã đat TOEIC 535 (tăng 60 điểm so với điểm đầu vào) sau khi học lớp Luyện thi TOEIC cơ bản 2 tháng