Chúc mừng bạn Mai Trí – SV ĐH Bách Khoa – Đạt TOEIC 595 điểm (tăng 300 điểm so với đầu vào).

Chúc mừng bạn Mai Trí – SV ĐH Bách Khoa – Đạt TOEIC 595 điểm (tăng 300 điểm so với đầu vào).

3 Tháng tăng 300 điểm TOEIC.
Chúc mừng bạn Mai Trí – SV ĐH Bách Khoa – Đạt TOEIC 595 điểm (tăng 300 điểm so với đầu vào) – sau 3 tháng học tại Kim Nhung TOEIC.
Bốn bước dẫn tới thành tựu:
“Lên kế hoạch có mục đích.Chuẩn bị chuyên tâm. Tiến hành tích cực. Theo đuổi bền bỉ – Four steps to achievement: Plan purposefully. Prepare prayerfully. Proceed positively. Pursue persistently.”
William Arthur Ward
🌿Mai Trí đã thành công với 4 bước đó khi đến với Kim Nhung TOEIC.
🌿Những gì mà Trung Tâm và Giảng viên truyền đạt trong 3 tháng qua, nó cũng đã giúp Trí đạt được mục tiêu như mong muốn.
🌿Trí đã quyết tâm và làm được, bạn cũng thử không?
💐Chúc mừng Mai Trí và cảm ơn Cô Tiên đã giúp bạn nha!

Những học viên đạt thành tích tương tự

3 Tháng tăng 300 điểm TOEIC.
Chúc mừng bạn Mai Trí – SV ĐH Bách Khoa – Đạt TOEIC 595 điểm (tăng 300 điểm so với đầu vào) – sau 3 tháng học tại Kim Nhung TOEIC.
Bốn bước dẫn tới thành tựu:
“Lên kế hoạch có mục đích.Chuẩn bị chuyên tâm. Tiến hành tích cực. Theo đuổi bền bỉ – Four steps to achievement: Plan purposefully. Prepare prayerfully. Proceed positively. Pursue persistently.”
William Arthur Ward
🌿Mai Trí đã thành công với 4 bước đó khi đến với Kim Nhung TOEIC.
🌿Những gì mà Trung Tâm và Giảng viên truyền đạt trong 3 tháng qua, nó cũng đã giúp Trí đạt được mục tiêu như mong muốn.
🌿Trí đã quyết tâm và làm được, bạn cũng thử không?
💐Chúc mừng Mai Trí và cảm ơn Cô Tiên đã giúp bạn nha!