Chúc mừng bạn NGUYỄN BẢO TRÂN – SV ĐH CÔNG NGHIỆP TPHCM – đạt TOEIC 710 điểm (Tăng 275 điểm so với điểm đầu vào) Sau khi hoàn thành khóa học cấp tốc tại Kim Nhung TOEIC trong 1 tháng.