Chúc mừng bạn NGUYỄN HOÀNG NGHĨA – SV ĐH TÔN ĐỨC THẮNG – đạt TOEIC 590 điểm (Tăng 190 điểm so với điểm đầu vào) Sau khi hoàn thành khóa học cấp tốc tại Kim Nhung TOEIC trong 1 tháng.