Chúc mừng bạn Nguyễn Hoàng Thức đã đat TOEIC hoàn thành mục tiêu sau khi học lớp Luyện thi TOEIC