Chúc mừng bạn Nguyễn Thị Hồng Thắm đã đat TOEIC 560 (tăng 175 điểm so với điểm đầu vào) sau khi học lớp Luyện thi TOEIC cấp tốc 1 tháng

Chúc mừng bạn Nguyễn Thị Hồng Thắm đã đat TOEIC 560 (tăng 175 điểm so với điểm đầu vào) sau khi học lớp Luyện thi TOEIC cấp tốc 1 tháng

Chúc mừng bạn Nguyễn Thị Hồng Thắm đã đat TOEIC 560 (tăng 175 điểm so với điểm đầu vào) sau khi học lớp Luyện thi TOEIC cấp tốc 1 tháng