Chúc mừng bạn Phạm Hồng Ngọc đã đat TOEIC 685 (tăng 125 điểm so với điểm đầu vào) sau khi học lớp Luyện thi TOEIC cấp tốc 1 tháng

Chúc mừng bạn Phạm Hồng Ngọc đã đat TOEIC 685 (tăng 125 điểm so với điểm đầu vào) sau khi học lớp Luyện thi TOEIC cấp tốc 1 tháng

Chúc mừng bạn Phạm Hồng Ngọc đã đat TOEIC 685 (tăng 125 điểm so với điểm đầu vào) sau khi học lớp Luyện thi TOEIC cấp tốc 1 tháng