Chúc mừng bạn PHƯƠNG TRÂM – SV ĐH TÔN ĐỨC THẮNG – Đạt TOEIC 515 điểm (Tăng 155 điểm so với điểm đầu vào) Sau khi hoàn thành khóa học cấp tốc tại Kim Nhung TOEIC trong 1 tháng.