Chúc mừng bạn TAM ĐIỆP – SV ĐH MỞ – đạt TOEIC 755 điểm (Tăng 205 điểm so với điểm đầu vào) Sau khi hoàn thành khóa học cấp tốc tại Kim Nhung TOEIC trong 1 tháng.