Chúc mừng bạn THẢO NHƯ – SV ĐH TÀI CHÍNH MARKETING đạt TOEIC 660 điểm (Tăng 255 điểm so với điểm đầu vào) Sau khi hoàn thành khóa học cấp tốc tại Kim Nhung TOEIC trong 1 tháng.