Chúc mừng bạn THIỆN MỸ – Đạt TOEIC 520 điểm (Tăng 192 điểm so với điểm đầu vào) Sau khi hoàn thành khóa học cấp tốc tại Kim Nhung TOEIC trong 1 tháng.