Chúc mừng bạn THỦY TIÊN – Đạt TOEIC 770 điểm (Tăng 155 điểm so với điểm đầu vào)

Chúc mừng bạn THỦY TIÊN – Đạt TOEIC 770 điểm (Tăng 155 điểm so với điểm đầu vào)

Chúc mừng bạn THỦY TIÊN – Đạt TOEIC 770 điểm (Tăng 155 điểm so với điểm đầu vào) Sau khi hoàn thành khóa học cấp tốc tại Kim Nhung TOEIC trong 1 tháng.

ĐĂNG KÝ HỌC

GỌI LẠI CHO TÔI