Chúc mừng bạn Trần Khánh Giang đã đat TOEIC hoàn thành mục tiêu sau khi học lớp Luyện thi TOEIC