Chúc mừng bạn Trần Nguyệt Minh – SV ĐH Luật – Đạt TOEIC 855 điểm ( Hoàn thành mục tiêu TOEIC của mình )

Chúc mừng bạn Trần Nguyệt Minh - SV ĐH Luật - Đạt TOEIC 855 điểm ( Hoàn thành mục tiêu TOEIC của mình )

Chúc mừng bạn Trần Nguyệt Minh – SV ĐH Luật – Đạt TOEIC 855 điểm ( Hoàn thành mục tiêu TOEIC của mình ). Sau khi hoàn thành khóa học cấp tốc tại Kim Nhung TOEIC trong 1 tháng.