Chúc mừng bạn Trần Thị Tuyết Mai đã đat TOEIC 505 (tăng 190 điểm so với điểm đầu vào) sau khi học lớp Luyện thi TOEIC cấp tốc 2 tuần

Chúc mừng bạn Trần Thị Tuyết Mai đã đat TOEIC 505 (tăng 190 điểm so với điểm đầu vào) sau khi học lớp Luyện thi TOEIC cấp tốc 2 tuần

Chúc mừng bạn Trần Thị Tuyết Mai đã đat TOEIC 505 (tăng 190 điểm so với điểm đầu vào) sau khi học lớp Luyện thi TOEIC cấp tốc 2 tuần