Có công mài sắt có ngày nên kim

Có công mài sắt có ngày nên kim

Chỉ ôn đúng 1 tháng ở Kim Nhung TOEIC, bạn Nguyễn Hoàng An – sinh viên ĐH HUFLIT thi đạt 985 điểm, tăng hơn 100 điểm so với đầu vào và vượt hẳn mục tiêu 650 đề ra
Chúc mừng bạn!

👉Xem ngay kinh nghiệm Chinh Phục TOEIC 450-550-650+: https://kimnhungtoeic.com/…/kinh-nghiem-chinh-phuc-muc…/
👉Bài tập TOEIC Mỗi Ngày theo trình tự: https://kimnhungtoeic.com/bai-tap-toeic-moi-ngay/