Có công mài sắt có ngày nên kim

Có công mài sắt có ngày nên kim

Chỉ ôn đúng 1 tháng ở Kim Nhung TOEIC, bạn Nguyễn Hoàng An – sinh viên ĐH HUFLIT thi đạt 985 điểm, tăng hơn 100 điểm so với đầu vào và vượt hẳn mục tiêu 650 đề ra
Chúc mừng bạn!

?Xem ngay kinh nghiệm Chinh Phục TOEIC 450-550-650+: https://kimnhungtoeic.com/…/kinh-nghiem-chinh-phuc-muc…/
?Bài tập TOEIC Mỗi Ngày theo trình tự: https://kimnhungtoeic.com/bai-tap-toeic-moi-ngay/

ĐĂNG KÝ HỌC

Chào bạn! Kim Nhung TOEIC sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn

Ms. Kim Nhung TOEIC