Phan Đức Thuận sinh viên đại học Tôn Đức Thắng đạt TOEIC 505, tăng 320 điểm

Phan Đức Thuận sinh viên đại học Tôn Đức Thắng đạt TOEIC 505, tăng 320 điểm

Cần TOEIC 500 ra trường, Phan Đức Thuận sinh viên đại học Tôn Đức Thắng đạt TOEIC 505, tăng 320 điểm sau khóa ôn 2 tháng với Ms Hà Mi. Chúc mừng Đức Thuận và cô Mi nhé 🌻❤️👉Chi tiết khóa ôn 2,3 tháng đạt TOEIC 450-550-650 của bạn Thuận đây: https://kimnhungtoeic.com/lop-toeic-kem-rieng-450-550…/Hotline: 0936 483 596