Quá tam ba bận, Chúc mừng Hải – Sinh viên HUFLIT đã đạt mục tiêu TOEIC sau 3 lần thi, đạt TOEIC 555 điểm.

Quá tam ba bận, Chúc mừng Hải – Sinh viên HUFLIT đã đạt mục tiêu TOEIC sau 3 lần thi, đạt TOEIC 555 điểm.

Từng có ý định bỏ cuộc vì thi hoài không đạt được mục tiêu 500 điểm. 2 lần trước lần thì đạt 435 lần thì đạt 475 điểm; và đã từng trải qua 5 trung tâ m luyện thi TOEIC và Kim Nhung TOEIC là trung tâm thứ 5 mà bạn theo học để đạt được 555 điểm.

Chúc mừng Hải, cảm ơn cô Giang đã hỗ trợ bạn trong suốt quá trình học. 

 

Những học viên đạt thành tích tương tự

Từng có ý định bỏ cuộc vì thi hoài không đạt được mục tiêu 500 điểm. 2 lần trước lần thì đạt 435 lần thì đạt 475 điểm; và đã từng trải qua 5 trung tâ m luyện thi TOEIC và Kim Nhung TOEIC là trung tâm thứ 5 mà bạn theo học để đạt được 555 điểm.

Chúc mừng Hải, cảm ơn cô Giang đã hỗ trợ bạn trong suốt quá trình học.