TOEIC 600 và giấc mơ trở thành Tiếp Viên Hàng Không suýt bị vuột mất.

TOEIC 600 và giấc mơ trở thành Tiếp Viên Hàng Không suýt bị vuột mất.

Mơ ước trở thành tiếp viên hàng không với điều kiện đầu tiên cần đạt được là chứng chỉ TOEIC 600 điểm trở lên.

Lần đầu tiên thi được 400 điểm và trải qua nhiều lần thi nhưng vẫn thiếu điểm và có lúc muốn bỏ cuộc, nhưng Tường Vy tâm sự, đến khi bạn gặp được cô Đào và Kim Nhung TOEIC thì chính sự nhiệt tình nhiệt huyết sự quan tâm không bao giờ bỏ rơi học viên của Ms. Đào đã giúp truyền cảm hứng cho bạn và giúp bạn nỗ lực hơn, cuối cùng đã đạt mục tiêu TOEIC 600 điểm.

Chúc mừng Vy đã đạt được mục tiêu TOEIC và thực hiện được ước mơ bay – Ước mơ trở thành Tiếp Viên Hàng Không của mình.

Mơ ước trở thành tiếp viên hàng không với điều kiện đầu tiên cần đạt được là chứng chỉ TOEIC 600 điểm trở lên.

Lần đầu tiên thi được 400 điểm và trải qua nhiều lần thi nhưng vẫn thiếu điểm và có lúc muốn bỏ cuộc, nhưng Tường Vy tâm sự, đến khi bạn gặp được cô Đào và Kim Nhung TOEIC thì chính sự nhiệt tình nhiệt huyết sự quan tâm không bao giờ bỏ rơi học viên của Ms. Đào đã giúp truyền cảm hứng cho bạn và giúp bạn nỗ lực hơn, cuối cùng đã đạt mục tiêu TOEIC 600 điểm.

Chúc mừng Vy đã đạt được mục tiêu TOEIC và thực hiện được ước mơ bay – Ước mơ trở thành Tiếp Viên Hàng Không của mình.