fbpx
Hiring and training

Từ vựng TOEIC chủ đề Hiring and training

Nội dung chính

Link Học toàn bộ 600 từ vựng TOEIC

Danh sách từ vựng cần nhớ

Từ vựng Phiên âm Nghĩa
conduct 🔈 ˈkɒndʌkt tiến hành
generate 🔈 ˈʤɛnəreɪt tạo ra
hire 🔈 ˈhaɪə thuê
keep up with 🔈 kiːp ʌp wɪð theo kịp, bắt kịp
look up to 🔈 lʊk ʌp tuː tôn kính, kính trọng, khâm phục
mentor 🔈 ˈmɛntɔː người cố vấn
on track 🔈 ɒn træk tập trung = focused
reject 🔈 ˈriːʤɛkt từ chối
set up 🔈 sɛt ʌp thiết lập, tạo dựng
success 🔈 səkˈsɛs sự thành công
training 🔈 ˈtreɪnɪŋ tập huấn
update 🔈 ʌpˈdeɪt cập nhật

Học từ vựng qua hình ảnh

Bài đọc theo ngữ cảnh

Sau khi buổi phỏng vấn việc làm have been conducted, nếu lọt vào mắt xanh nhà tuyển dụng, bạn sẽ nhận được một job offer. Nếu bạn đồng ý, nghĩa là công cuộc tìm kiếm việc làm của bạn đã hoàn thành successfully. Nhưng mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Công ty mong muốn những nhân viên mới đề ra những ý tưởng mới, những kế hoạch mới sớm nhất có thể. Trước khi có thể làm được điều đó, the new hires need some training. Tất cả nhân viên phải prepare cho tương lai và liên tục update bản thân trong lĩnh vực họ đang công tác. Ngày nay, người lao động are expect to keep up with những thông tin và xu hướng mới nhất. Nếu không, họ sẽ bị tụt hậu.

Nhiều công ty set up một mentoring program cho nhân viên mới. The mentor thường là những quản lý hay nhân viên giàu kinh nghiệm và nên là người mà những nhân viên mới có thể look up to. Mentors thường đánh giá những mục tiêu và nhiệm vụ của các mentorees và help them to stay on track.

Bài tập áp dụng

từ vựng chủ đề Hiring and training

Đây là bài test

Học từ vựng qua Flash Card

Tapescript phần nghe​

Part 1: Photo
Number 1. Look at tho picture marked Number t.

(A) The conductor is signaling the train.

(B) The trainer is conducting a session.

(C) The applicant is setting up an interview.

(D) The employees are rejecting the contract.


Part 2: Question—Response
Number 2.
You don’t think this will generate a lot of extra paperwork, do you?

(A) No. In fact, I think it will reduce paperwork.

(B) Yes, the papers have arrived.

(C) I already turned on the generator.


Number 3.
Do you think that Lena looks up to Virginia?

(A) Lena’s application was rejected.

(B) Virginia was her mentor, so it’s natural that she would.

(C) The team will update us on Thursday.

 

Part 3: Conversation
Numbers 4 through 6 relate to the following conversation.
[M] How has the week of training gone so far? I’ve been concerned that the group is too big. 

[W] We do have a large group of trainees, but we’ve been able to stay on track and get a lot accomplished.

[M] Everyone is commenting on the amount of excitement that your program has generated.
[W] Yes, we’re quite pleased with our success so tar. WoII, I have to get going. I need to set up the meeting room for this afternoon’s session. See you later.


Part 4: Talk
Questions 7 through 9 relate to the following recording.

Welcome to our first annual mentors training program. You have been selected by your coworkers for this program because they look up to you. And that’s an honor. So congratulations to all of you for being here. Today we’re going to start by generating a list of characteristics that make a successful mentor. I’d like you all to take a few minutes to think back to a mentor you’ve known or worked with. What made that person a good mentor? In order to stay on track with our schedule, we’ll take no more than five minutes for this first activity. So, please begin listing your ideas now, and when I say stop it will be time to share with the group.

Đáp án

LISTENING

1.B 2.A 3.B 4.D 5.A 6.B 7.D 8.B 9.D

READING

10.B 11.B 12.C 13.A 14.D 15.B 16.A 17.D 18.D 19.B 20.D 21.A 22.D 23.C

Xem thêm nhiều bài học khác

Facebook
Twitter
LinkedIn

Giải Đáp Thắc Mắc về TOEIC

Có thắc mắc, câu hỏi gì bạn cứ để lại câu hỏi bên dưới nhé. Các thầy cô của Kim Nhung TOEIC sẽ trả lời bạn sớm nhất ! Chúc bạn học tốt !

Nội dung chính

ĐĂNG KÝ HỌC