Video: Chia sẽ Kinh Nghiệm Đạt 575 điểm TOEIC trong vòng 2 tháng của Duy

► Xem Video KINH NGHIỆM thi TOEIC đạt 575 điểm TOEIC với lớp kèm riêng 2 tháng cho học viên yếu Tiếng Anh, mất gốc.
► Đầu vào dưới 100 điểm, nhưng sau 2 tháng ôn luyện với lớp TOEIC kèm riêng cho học viên mất gốc, Duy đã xuất sắc đạt 575 điểm TOEIC. 
Chúc mừng Duy, cảm ơn cô Tiên xinh đẹp đã cùng đồng hành với Duy trong suốt 2 tháng ôn luyện.

 

[insert page=’lo-trinh-luyen-thi-toeic-400-450-500-550-650-diem’ display=’content’]

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

ĐĂNG KÝ HỌC