Học viên tiêu biểu trong tháng

Bạn Quý với thành tích tăng điểm đáng kể – Từ 355 tăng lên 625 sau 1 tháng ôn luyện với lớp TOEIC cấp tốc ( Tăng 270 điểm)

Một học viên lớn tuổi, Anh Trung sinh năm 1977, đã tăng từ 625 lên 800 sau 1 tháng ôn luyện. Chúc mừng anh

[perch_divider style=”dashed”]