LỊCH KHAI GIẢNG CƠ SỞ QUẬN 3

540/19 CÁCH MẠNG THÁNG 8, PHƯỜNG 11, QUẬN 3

LỚP LUYỆN GIẢI ĐỀ THI TOEIC

Dành cho học viên Cần làm quen với đề thi TOEIC thật, nắm được chiến lược, kỹ thuật làm bài và rèn luyện tâm lý phòng thi.

Học phí750.000 VNĐ
Lịch họcGiờ họcKhai Giảng
Sáng 246 Ca 210h00 - 12h0005/08/20
Tối 246 Ca 117h30 - 19h3010/08/20
Tối T2 - T6 Ca 117h45 - 19h4518/08/20

LỚP TOEIC CẤP TỐC EXPRESS 2 TUẦN

Dành cho học viên Cần làm quen với đề thi TOEIC thật, nắm được chiến lược, kỹ thuật làm bài và rèn luyện tâm lý phòng thi.Đã vững căn bản, muốn ôn tập kiến thức, mở rộng vốn từ vựng TOEIC, luyện tập kỹ thuật nghe, làm bài, chiến lược làm bài, rèn luyện tâm lý phòng thi.

Học phí1.800.000 VNĐ
Lịch họcGiờ họcKhai Giảng
Tối T2 - T6 Ca 117h45 - 19h4510/08/20

TOEIC CẤP TỐC EXPRESS 1 THÁNG

Dành cho học viên Cần làm quen với đề thi TOEIC thật, nắm được chiến lược, kỹ thuật làm bài và rèn luyện tâm lý phòng thi.Đã vững căn bản, muốn ôn tập kiến thức, mở rộng vốn từ vựng TOEIC, luyện tập kỹ thuật nghe, làm bài, chiến lược làm bài, rèn luyện tâm lý phòng thi.

Học phí1.800.000 VNĐ
Lịch họcGiờ họcKhai Giảng
Tối 246 Ca 219h30 - 21h3012/08/20
Sáng 357 Ca 210h00 - 12h0020/08/20
Tối 246 Ca 117h30 - 19h3024/08/20

TOEIC CẤP TỐC KÈM RIÊNG 2 TUẦN

Dành cho học viên Cần làm quen với đề thi TOEIC thật, nắm được chiến lược, kỹ thuật làm bài và rèn luyện tâm lý phòng thi.Đã vững căn bản, muốn ôn tập kiến thức, mở rộng vốn từ vựng TOEIC, luyện tập kỹ thuật nghe, làm bài, chiến lược làm bài, rèn luyện tâm lý phòng thi.

Học phí2.500.000 VNĐ
Lịch họcGiờ họcKhai Giảng
Sáng T2 - T6 Ca 210h00 - 12h0012/08/20
Tối T2 - T6 Ca 219h45 - 21h4517/08/20

TOEIC CẤP TỐC KÈM RIÊNG 1 THÁNG

Dành cho học viên Cần làm quen với đề thi TOEIC thật, nắm được chiến lược, kỹ thuật làm bài và rèn luyện tâm lý phòng thi.Đã vững căn bản, muốn ôn tập kiến thức, mở rộng vốn từ vựng TOEIC, luyện tập kỹ thuật nghe, làm bài, chiến lược làm bài, rèn luyện tâm lý phòng thi.

Học phí2.500.000 VNĐ
Lịch họcGiờ họcKhai Giảng
Tối 357 Ca 1 17h45 - 19h45 04/08/20
Sáng T7,CN9h00 - 12h0008/08/20
Tối 357 Ca 2 19h45- 21h45 11/08/20
Sáng 246 Ca 2 10h00 - 12h00 12/08/20
Tối 246 Ca 219h30 - 21h3012/08/20
Sáng 246 Ca 18h00 - 10h0014/08/20
Chiều 246 Ca 215h00 - 17h0014/08/20
Tối 246 Ca 117h30 - 19h3021/08/20

LẤY LẠI CƠ BẢN TIẾNG ANH SIÊU TỐC

Dành cho học viên Cần làm quen với đề thi TOEIC thật, nắm được chiến lược, kỹ thuật làm bài và rèn luyện tâm lý phòng thi.Đã vững căn bản, muốn ôn tập kiến thức, mở rộng vốn từ vựng TOEIC, luyện tập kỹ thuật nghe, làm bài, chiến lược làm bài, rèn luyện tâm lý phòng thi.

Học phí1.200.000 VNĐ
Lịch họcGiờ họcKhai Giảng
Tối 246 Ca 117h30 - 19h3010/08/20
Tối 357 Ca 117h30 - 19h3011/08/20

TOEIC 450-650+ HỌC TỪ CĂN BẢN [2 THÁNG]

Dành cho học viên Chưa vững căn bản, mất căn bản, không nhớ rõ kiến thức đã được học, nền tảng không vững. Không tiếp xúc với Tiếng Anh trong thời gian dài nên không còn nhớ gì, cần ôn tập lại nền tảng. Kỹ năng nghe yếu, vốn từ vựng ít.

Học phí2.600.000 VNĐ
Lịch họcGiờ họcKhai Giảng
Tối 357 Ca 117h30 - 19h3008/08/20
Tối 246 Ca 117h30 - 19h3012/08/20

TOEIC 450-650+ HỌC TỪ CĂN BẢN [3 THÁNG]

Dành cho học viên Chưa vững căn bản, mất căn bản, không nhớ rõ kiến thức đã được học, nền tảng không vững. Không tiếp xúc với Tiếng Anh trong thời gian dài nên không còn nhớ gì, cần ôn tập lại nền tảng. Kỹ năng nghe yếu, vốn từ vựng ít.

Học phí3.800.000 VNĐ
Lịch họcGiờ họcKhai Giảng
Tối 246 Ca 117h30 - 19h3010/08/20
Tối 357 Ca 117h30 - 19h3011/08/20

TOEIC 450-650+ HỌC TỪ CĂN BẢN [2 THÁNG] [KÈM RIÊNG]

Dành cho học viên Chưa vững căn bản, mất căn bản, không nhớ rõ kiến thức đã được học, nền tảng không vững. Không tiếp xúc với Tiếng Anh trong thời gian dài nên không còn nhớ gì, cần ôn tập lại nền tảng. Kỹ năng nghe yếu, vốn từ vựng ít.

Học phí3.600.000 VNĐ
Lịch họcGiờ họcKhai Giảng
Tối 246 Ca 117h45 - 19h4510/08/20
Tối 246 Ca 219h45 - 21h4510/08/20
Tối 357 Ca 117h30 - 19h3011/08/20
Sáng 246 Ca210h00 - 12h0012/08/20
Chiều 246 Ca 215h00 - 17h0012/08/20
Chiều T7,CN13h30 - 16h3016/08/20
Tối 357 Ca 219h30 - 21h3022/08/20

TOEIC SPEAKING & WRITING

Dành cho học viên Muốn cải thiện phát âm, tăng phản xạ trả lời bằng Tiếng Anh. Cải thiện tư duy trình bày vấn đề bằng Tiếng Anh. Nắm vững chiến lược và cách làm bài TOEIC Speaking Writing, cũng như TOEIC Listening & Reading.

Học phí4.190.000 VNĐ
Lịch họcGiờ họcKhai Giảng
Sáng 246 Ca 1 8h00 - 10h00 10/08/20
Tối 357 Ca 2 19h45 - 21h45 18/08/20

ĐĂNG KÝ HỌC

GỌI LẠI CHO TÔI