fbpx

A1 Test

Điểm của bạn: {$score} / 30“; } ?> A1 Test

Bài test tiếng Anh cấp độ A1

“>

Từ vựng và Ngữ pháp

Đọc hiểu

Nghe hiểu

File nghe 1: audio1.mp3

File nghe 2: audio2.mp3

Nói


ĐĂNG KÝ HỌC

Đăng Ký Học Thử Miễn Phí

Học thử miễn phí 1 tuần