fbpx

Cách Viết Câu Tiếng Anh Đúng Ngữ Pháp

Làm thế nào để viết một câu Tiếng Anh đúng ngữ pháp? Vì sao viết câu Tiếng Anh hay bị mắt lỗi?

Do có sự khác biệt giữa ngữ pháp Tiếng Anh và Tiếng Việt, nên người viết thường bị mắc lỗi. Đặc biệt là nếu viết câu Tiếng Anh theo tư duy dịch Việt - Anh.

Trong bài viết này, Ms Diễm sẽ hướng chi tiết cách viết câu Tiếng Anh đúng ngữ pháp thông qua những lỗi sai mà học viên thường gặp phải.

Ms. Diễm hiện là giáo viên chuyên luyện TOEIC Speaking & Writing tại Kim Nhung TOEIC. Những lỗi sai này cũng là những lỗi mà cô đúc kết từ các bài viết thực tế của học viên trong lớp.

Cách viết câu Tiếng Anh đúng ngữ pháp

Nội dung chính

Xem thêm Lớp TOEIC Speaking & Writing Cấp Tốc Kèm Riêng

#1. Lỗi viết câu không hoàn chỉnh

Lỗi câu không hoàn chỉnh hay tiếng Anh gọi là Fragment sentences.

Câu hoàn chỉnh, đúng ngữ pháp Tiếng Anh là như thế nào?

  • Một câu trong Tiếng Anh cần phải có đầy đủ chủ ngữ và vị ngữ. Vị ngữ chính là cụm động từ trong câu.
  • Câu bắt đầu một chữ cái viết hoa và kết thúc bằng dấu chấm.
  • Chủ ngữ và vị ngữ khi ghép lại phải mang một ý nghĩa hoàn thiện, đầy đủ.
  • Sử dụng liên từ để nối các mệnh đề lại với nhau 

Ví dụ câu không đúng ngữ pháp

Xét ví dụ như sau “The stress which was created by working overtime”. Đây là một câu không đúng ngữ pháp.

Chủ ngữ của câu là The stress. Mệnh đề which was created by working overtime là mệnh đề quan hệ, dùng để bổ nghĩa The stress. Vậy câu này còn thiếu vị ngữ.

Từ đó câu này chưa diễn tả được một ý nghĩa hoàn thiện nào cả. Vì không có vị ngữ nên ta không biết cái Stress đó nó như thế nào,gây ra hành động gì? Đây là một câu fragment sentences.

Câu đúng sẽ là “The stress was created by working overtime“.

Một câu đúng ngữ pháp khác: The stress which was created by working overtime makes me tired.

Phân tích câu:

  • Chủ ngữ: The stress. Mệnh đề quan hệ: which was created by working overtime là mệnh đề dùng để bổ nghĩa thêm cho chủ ngữ. ( Căng thẳng tạo ra do làm ngoài giờ…)
  • Vị ngữ: makes me tired.
  • Câu đầy đủ ý nghĩa: căng thẳng tạo ra do làm ngoài giờ khiến tôi mệt.
Lỗi câu không hoàn chỉnh

#2. Câu bị thừa động từ

Lỗi thứ hai là lỗi câu bị thừa động từ hay gọi là run-on sentences.

Câu đúng ngữ pháp

  • Mỗi mệnh đề chỉ có đúng một chủ ngữ và một động từ (finite verb – động từ được chia theo thì).
  • Nếu có nhiều động từ, thì phải dùng liên từ nối các động từ đó lại với nhau.

Xét ví dụ câu không đúng ngữ pháp

Ví dụ 1 – There are many people want to apply for this position

Dịch Tiếng Việt: Có rất nhiều người muốn nộp đơn cho vị trí này.

Câu này nếu dịch ra Tiếng Việt thì nghe rất xuôi tai. Tuy nhiên câu này bị thừa Verb, vì có 2 finite verb là arewant.

Câu đúng ngữ pháp được viết lại như sau: many people want to apply for this position. Trong đó “many people” là chủ ngữ, “want” là Verb chính trong câu.

Ví dụ 2 – You apply for this position, you can get high salary

Dịch nghĩa: Bạn nộp đơn cho vị trí này, Bạn có thể có lương cao.

Câu này có 2 mệnh đề , có cùng chủ ngữ là You nhưng lại có đến 2 finite verb. Hai mệnh đề này lại không có liên từ nối lại.

Cách sửa là thêm liên từ vào. Câu đúng là: “If you apply for this position, you can get high salary”. Thêm liên từ “if”.

Câu bị thừa động từ

#3. Câu có cấu trúc không song song

Xét câu sau: I usually spend my free time reading book and listen to music

Liên từ “and” nối 2 hành động với nhau: reading book và listen to music. Nhưng hành động trước là V-ing, còn hành động sau lại là V nguyên mẫu.

Viết như vậy là sai ngữ pháp Tiếng Anh, gọi là lỗi sai do câu có cấu trúc không song song.

Cấu trúc song song

Khi các mệnh đề được nối với nhau bởi liên từ kết hợp (and/or…), tương hỗ (not only/but also, …) hoặc trong các dạng so sánh, thì các mệnh đề đó phải có cấu trúc câu, cấu trúc ngữ pháp giống nhau.

Ở ví dụ trên, câu đúng được viết lại như sau:I usually spend my free time reading book and listening to music.

Ví dụ 2

My job bring me many benefits such as high salary and flexible

Ta cần lưu ý ở “high salary and flexible”. high salary là cụm danh từ, trong khi đó flexible là tính từ. Như vậy là không song song. Sửa đúng như sau: biến flexible thành cụm danh từ – flexible time.

câu có cáu trúc không song song

#4. Câu thiếu ToBe hoặc Linking verb

Một câu đúng ngữ pháp là có đầy đủ: Chủ Ngữ + Vị Ngữ ( Cụm động từ)

Tuy nhiên, nếu động từ là tobe hay linking verb thì người viết hay bị mắc lỗi thiếu động từ.

Xét dụ sau My manager always hard-working.

Dịch nghĩa Tiếng Việt: Người quản lý của tôi luôn luôn làm việc chăm chỉ.

Tiếng Việt thì thấy đã đủ nghĩa, nhưng với Tiếng Anh thì câu này đang thiếu vị ngữ.

Chủ Ngữ của câu là My manager, câu này chưa có động từ chính. Vì hard-working là tính từ, nên động từ chính của câu này sẽ là tobe hoặc cũng có thể là linking verb.

Câu đúng là: My manager is always hard -working.

Hoặc nếu dùng Linking verbs My manager seems always hard -working

Câu thiếu tobe hoặc Linking verb

#5. Chủ Ngữ và Động Từ không hòa hợp

Trong Tiếng Anh, Chủ Ngữ số nhiều đi với động từ được chia ở dạng số nhiều và ngược lại. Thông thường khi viết câu, ta hay sử dụng nhiều thành phần bổ nghĩa cho chủ ngữ, dẫn đến việc xác định sai chủ ngữ. Do đó sẽ bị chia động từ sai.

Làm sao để xác định được đâu là chủ ngữ đúng. Xem bài Cụm danh từ trong Tiếng Anh.

Ví dụ câu sai ngữ pháp

The meeting between two companies are quite successful.

Câu này bị lỗi câu không hòa hợp chủ ngữ & động từ.

Chủ Ngữ trong câu này là The meeting. “between two companies” là cụm giới từ bổ nghĩa cho chủ ngữ. Vì vậy động từ phải chia theo chủ ngữ là The meeting, là động từ ở số ít -is chứ không phải là are.

Chủ ngữ động từ không hòa hợp

#6. Dùng sai Chủ Ngữ

Chủ Ngữ trong câu chỉ có thể là: Đại từ, Cụm Danh Từ, Gerund ( V-ing), hoặc Mệnh đề. Rất nhiều bạn khi viết câu thì sử dụng Động từ hay Tính từ để làm chủ ngữ. Như vậy là viết câu không đúng ngữ pháp Tiếng Anh.

Ví dụ câu sai ngữ pháp

Study another language will give you more benefits

Nghĩa Tiếng Việt: Học 1 ngôn ngữ sẽ cho bạn rất là nhiều lợi ích.

Câu này Tiếng Việt thì nghe đúng, nhưng Tiếng Anh thì bị sai ngữ pháp.

Study another language là chủ ngữ. Tuy nhiên Study ở đây là động từ nguyên mẫu, không thể làm chủ ngữ được, phải sử dụng ở dạng V-ing.

Câu đúng là: Studying another language will give you more benefits.

Ví dụ 2

Careful is a key of success. Cẩn thận là chìa khóa để thành công.

Careful là tính từ nên không thể làm chủ ngữ. Vì vậy, phải biến nó thành danh từ như sau carefulness. Hoặc nếu muốn dùng tính từ thì sẽ thêm Being careful để tạo thành cụm Gerund.

Dùng Sai Chủ Ngữ

#7. Dùng sai từ nối

Xét ví dụ sau: I want to travel around the world. So I try to learn English.

Dịch nghĩa Tiếng Việt: Tôi muốn đi du lịch vòng quanh thế giới vì vậy tôi cố học tiếng Anh.

Về nghĩa Tiếng Việt thì đã ổn. Tuy nhiên về ngữ pháp thì không đúng.

Liên từ “so” sử dụng để nối 2 mệnh đề của cùng một câu với nhau. Ở đây lại sử dụng cho 2 câu khác nhau.

Cách viết đúng là thay dấu “.” thành dấu “,” để gộp thành một câu. I want to travel around the world, so I try to learn English.

Hoặc cũng có thể sử dụng 2 câu độc lập như trên, nhưng sẽ sử dụng trạng từ liên kết. Thay vì “so”, thì ta sử dụng từ “therefore”. I want to travel around the world. Therefore I try to learn English.

Dùng sai từ nối

Inforgraphic tóm tắt 7 Lỗi Sai Thường Gặp khi Viết Câu Tiếng Anh

Qua 7 lỗi sai được trình bày bên trên, bạn sẽ nắm được Cách Viết Câu Tiếng Anh đúng Ngữ Pháp. Inforgraphic sau đây sẽ tóm tắt 7 lỗi đã nêu trên.

7 Lỗi Viết Câu Tiếng Anh Thường Gặp
Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Đỗ Linh Diễm

Đỗ Linh Diễm

Giải Đáp Thắc Mắc về TOEIC

Có thắc mắc, câu hỏi gì bạn cứ để lại câu hỏi bên dưới nhé. Các thầy cô của Kim Nhung TOEIC sẽ trả lời bạn sớm nhất ! Chúc bạn học tốt !

Nội dung chính

ĐĂNG KÝ HỌC