fbpx
Đại từ trong Tiếng Anh

Các Đại từ trong Tiếng Anh & Lỗi Ngữ Pháp thường gặp khi sử dụng.

Ngay từ lúc mới học Tiếng Anh vỡ lòng, chúng ta đã tiếp xúc với đại từ.

 • Hello, I'm Tom. What is your name?

I là Personal pronouns, đại từ nhân xưng trong Tiếng Anh.

Đại từ có thể là chủ điểm ngữ pháp quen, mà cũng có thể lạ. Có thể bạn sẽ được nghe đoạn hội thoại sau trong cuộc sống, đặc biệt là khi giao tiếp với cộng đồng LGBT.

A - I got a call from the doctor today.
B - What did they say?

Tại sao lại dùng they để thay thế cho doctor là danh từ ở số ít? Tại sao không dùng he/she?

Ngoài nắm tất cả các loại Đại từ trong Tiếng Anh & Biết Cách sử dụng chúng, bài học này sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc như trên.

Nội dung chính

Đại từ trong Tiếng Anh là gì?

Đại từ trong Tiếng Anh là Pronouns. Đó là một từ dùng để thay thế cho Danh từ hay cụm danh từ.

Vì sao cần sử dụng Đại từ

Trong văn nói cũng như văn viết, để tránh lặp lại danh từ nhiều lần, ta dùng Đại từ.

Xét ví dụ sau: Julia arrived yesterday. I met Julia at the station. After that, Julia and I went to have dinner. Then, I take Julia to the hotel.

Thay vì nhắc đi nhắc lại Julia, ta có thể sử dụng đại từ để thay thế. Julia arrived yesterday. I met her at the station. After that, we went to have dinner. Then, I took her to the hotel.

Ở ví dụ trên, ta đã dùng đại từ her để thay thế cho Julia; dùng đại từ we để thay thế cho Julia and I.

Các loại đại từ trong Tiếng Anh

Bài học này sẽ tìm hiểu các loại Đại từ trong Tiếng Anh sau đây

Các loại đại từ trong Tiếng Anh

1. Đại từ nhân xưng Trong Tiếng Anh

Trong Tiếng Anh, đại từ nhân xưng là Personal pronouns.

Đại từ nhân xưng là từ để thay thế cho tên riêng của người hoặc vật. Mỗi đại từ này sẽ thể hiện được người hay vật, giới tính, số lượng, ngôi, trường hợp ngữ pháp (ở vị trí chủ ngữ hay tân ngữ) của đối tượng mà nó thay thế. Đó là: I, you, he, she, it, we they, me, him, her, us, và them.

Cách dùng Đại từ nhân xưng

Số ít Số nhiều 
 Chủ ngữTân ngữChủ ngữTân ngữ
Ngôi 1IMeWeUs
Ngôi 2YouYouYouYou
Ngôi 3He She ItHim Her ItTheyThem
Bảng Đại Từ Nhân Xưng theo Ngôi, Số & Vai trò của danh từ trong câu ( Chủ Ngữ, Tân Ngữ)

Để hiểu rõ hơn bảng phân loại bên trên, xem thêm bài học >> Các Ngôi Trong Tiếng Anh.

5 Yếu tố cần xem xết để chọn đúng đại từ nhân xưng

 • Người hay vật: Nếu như danh từ là vật, sự việc thì ta dùng đại từ ít ở số ít, they ở số nhiều. Tất cả các đại từ còn lại đều để chỉ người.
 • Giới tính: Ở ngôi thứ 3 số ít có phân biệt giới tính. Nam thì dùng : he/him; Nữ thì dùng: She/Her.
 • Số lượng: nếu như danh từ chỉ có 1 người/vật ( số ít) thì dùng I, you, he, … số nhiều thì we, they, …
 • Ngôi: Ngôi thứ Nhất I/me/we/us; Thứ 2: you; Ngôi thứ 3: he,she,it/him,her,it/they,them.
 • Trường hợp ngữ pháp (Danh từ làm chủ ngữ hay tân ngữ): Nếu chủ ngữ thì có I, you, he, she, it/We, you, they. Tân ngữ thì có: Me, you, him, her, it/ us, you, them.
5 yếu tố để chọn đúng đại từ nhân xưng

Phân tích ví dụ

Quay lại ví dụ ở phần đầu bài học: “Julia arrived yesterday. I met her at the station. After that, we went to have dinner. Then, I take her to the hotel.”

Trong câu trên, Julia là danh từ chỉ người có giới tính nữ, số ít, ngôi thứ 3. Khi làm tân ngữ trong câu, ta sử dụng đại từ her: I met her, I take her. Khi muốn đề cập đến chủ ngữ là Julia and I, là chủ ngữ chỉ người, số nhiều, ngôi thứ nhất, thì ta dùng đại từ we: we went to have dinner.

Đặc biệt – Sử dụng Đại từ They cho danh từ số ít (The Singular They)

Khi sử dụng đại từ nhân xưng để thay thế cho một danh từ ở ngôi thứ 3 số ít. Nếu chưa biết giới tính chính xác của đối tượng, người ta có thể sử dụng đại từ They.

Ví dụ:  “Justice is my friend. They are a great colleague and identify as nonbinary. I really like them. My office is next to theirs.”

Sử dụng đại từ they ở số it

Đây cũng là hướng dẫn sử dụng Đại từ trong giao tiếp đối với cộng đồng LGBT, để thể hiện sự tôn trọng, tránh gây tổn thương về giới tính.

Điểm ngữ pháp này được Associated Press, Merriam-Webster, và một số tổ chức khác chấp nhận sử dụng. Tuy nhiên cần lưu ý là khi đi thi hoặc làm các bài Test Tiếng Anh, ta vẫn tuân theo ngữ pháp truyền thống. Đó là sử dụng they để thay thế cho Chủ Ngữ số nhiều.

Lỗi ngữ Pháp thường gặp khi sử dụng đại từ nhân xưng trong Tiếng Anh

Người dùng hay nhầm lẫn giữa đại từ nhân xưng làm chủ ngữ với đại từ nhân xưng làm tân ngữ.

 • She is my friend. (NOT Her is my friend.)
 • I love her. (NOT Me love she.)
 • She cheated me. (NOT Her cheated I.)
 • She sat beside me. (NOT She sat beside I.)

2. Đại từ sở hữu

Đại từ sở hữu trong Tiếng Anh là possessive pronouns. Nó dùng để chỉ vật gì thuộc về ai đó mà không muốn nhắc lại danh từ đã đề cập trước đó. Nó mang tính chất giống 1 danh từ nên không cần Danh từ theo sau.

Ví dụ: My phone is dead. Pass meyours. “yours” = your phone, ở đây người ta không muốn nhắc lại danh từ phone nên mới thay thế nó bằng đại từ sở hữu yours.

Từ your trong “your phone” gọi là tính từ sở hữu, Tiếng Anh là possessive adjective. Tính từ sở hữu không thể đứng một mình, theo sau nó phải là danh từ/cụm danh từ.

Đại từ nhân xưngTính từ sở hữuĐại từ sở hữu
IMyMine
We OurOurs
YouYourYours
HeHisHis
SheHerHers
ItItsIts
TheyTheirTheirs
Bảng đại từ sở hữu/Tính từ sở hữu tương ứng với đại từ nhân xưng.

Cách dùng và ví dụ

Đại từ sở hữu nói cách khác đó là sự đơn giản hóa cấu trúc thể hiện sự sở hữu của một danh từ. Ví dụ: “Jane takes pride in Jane’s outfits”. Thay vì dùng Jane’s outfits, lặp lại danh từ Jane, nghe không hay. Thì ta dùng đại từ sở hữu her, “Jane takes pride in her outfits.”

Một số ví dụ khác:

 • Did you know that Labrador is mine ? Bạn có biết con chó Labrador đó là của tôi không?
 • The house on the corner is theirs. Ngôi nhà trong góc là của họ.
Minh họa đại từ sở hữu

Lỗi ngữ pháp thường gặp khi sử dụng đại từ sở hữu

Theo Grammarly, một ứng dụng chuyên sửa lỗi ngữ pháp Tiếng Anh, người viết thường bị nhầm it’s với its. Ví dụ:

Viết sai: Don’t judge a book by it’s cover.

Viết đúng: Don’t judge a book by its cover.

3. Đại từ phản thân & Đại từ nhấn mạnh

Đại từ phản thân trong Tiếng Anh là Reflexive pronouns. Đó là những từ kết thúc bằng -self hoặc-selves được sử dụng khi chủ ngữ và tân ngữ của câu giống nhau. Dịch là “tự/chính”. Ví dụ: I believe in myself – Tôi tin vào chính mình.

Đại từ nhấn mạnh Tiếng Anh là Intensive pronouns, có hình thức giống như đại từ phản thân. Nhưng nó không có ý nghĩa ngữ pháp trong câu, mà chỉ sử dụng để nhấn mạnh chính người đó/ vật đó

Đại Từ Nhân XưngĐại Từ Phản Thân/ Nhấn Mạnh
IMyself
You (số ít)Yourself
HeHimself
She Herself
ItItself
WeOurselves
You (số nhiều)Yourselves
TheyThemselves
Bảng đại từ phản thân tương ứng với đại từ nhân xưng

Cách dùng đại từ phản thân

Làm tân ngữ của động từ khi hành động đó tác động lại chính chủ ngữ àchủ ngữ và tân ngữ cùng 1 đối tượng.

When the police came in, the gunman shot himself.

By + oneself = on + Tính từ sở hữu + own = một mình/ không ai giúp đỡ

He lives by himself/ on his own. (Anh ta sống 1 mình)

Kim Nhung TOEIC Academic Team Slogan dùng đại từ phản thân
Kim Nhung TOEIC Academic Team Slogan dùng đại từ phản thân

Cách dùng đại từ nhấn mạnh

Mang nghĩa nhấn mạnh: ‘chính người đó/ vật đó’

 • The film itself wasn’t very good but I like the music.
 • My father cooked those food himself.

Lỗi ngữ pháp thường gặp khi sử dụng đại từ phản thân

Lỗi sai phổ biến nhất là khi sử dụng đại từ phân để thay thế cho các chủ ngữ kép (Compound Subject) hoặc tân ngữ kép (Compound Object) trong câu.

WrongHer brother is very different from her sister and herself.

RightHer brother is very different from her sister and her.

Hoặc ví dụ sau

WrongMark and myself will harvest six tomatoes this year.

RightMark and I will harvest six tomatoes this year.

4. Đại từ chỉ định

Tên gọi Tiếng Anh của nó là Demonstrative Pronouns. Gồm ‘this/that/these/those’, dùng để chỉ định vật, sự vật hoặc con người, làm vị trí chủ ngữ hoặc tân ngữ.

Cách dùng đại từ chỉ định

 • This/ That + V số ít
 • These/ Those + V số nhiều

These are my apples. Those are yours. (your apples)

This is my brother, Bob.

 • This/ that/ these/ those có thể thay thế cho một danh từ, một cụm từ hoặc một mệnh đề (câu đơn – SVO) đã được đề cập trước đó.

My father made my birthday cake by himself. That makes me very happy!

Phân biệt đại từ chỉ định với tính từ chỉ định.

Khi làm tính từ chỉ định, chúng đứng trước danh từ và làm rõ nghĩa về thời gian hoặc không gian cho các danh từ đó.

 • These pancakes (sitting here now on my plate) are delicious.
 • Those pancakes( that I had yesterday morning) were even better.
 • This book( in my hand) is well written.
 • That book (that I’m pointing to, over there, on the table) is trash.

5. Đại từ bất định

Đại từ bất định trong Tiếng Anh là Indefinite Pronouns. Nó được sử dụng khi bạn cần chỉ người hoặc vật không cần xác định cụ thể. Một số đại từ bất định phổ biến là one, other, none, some, anybody, everybody, and no one.

Ví dụ: Everybody was late to work because of the traffic jam. It matters more to some than others. Nobody knows the trouble I’ve seen.

Cách dùng đại từ bất định

Khi đại từ bất định làm chủ ngữ của câu hoặc mệnh đề, chúng thường đi cùng động từ được chia ở số ít.

 • Someone wants to speaks with you on the phone.
 • Listen! Someone is knocking on the door.

Một số đại từ bất định thường gặp

Any + singular nounNo + singular nounSome + singular nounEvery + singlular noun
AnybodyNobodySomebodyEverybody
AnyoneNo oneSomeoneEvreryone
AnythingNothingSomethingEverything

6. Đại từ quan hệ

Đại từ quan hệ trong Tiếng Anh là Relative Pronouns. Chúng được sử dụng để kết nối mệnh đề quan hệ với mệnh đề chính trong câu.

Vai trò của chúng là sử dụng để bổ sung thêm thông tin của một đối tượng được đề cập đến trong câu. Đại từ quan hệ bao gồm that, what, which, who, who. Thông thường, who dùng để chỉ người; which để chỉ vật.

Một số ví dụ đại từ quan hệ

 • The woman who called earlier didn’t leave a message. <Người phụ nữ được gọi trước đó đã không để lại lời nhắn >
 • All the dogsthat got adopted today will be loved. < Tất cả những con chó được nhận nuôi hôm nay rồi sẽ được yêu thương >
 • My carwhich is nearly twenty years old, still runs well < Chiếc xe của tôi gần hai mươi năm rồi vẫn còn chạy tốt >

Đại từ quan hệ là một kiến thức ngữ pháp Tiếng Anh khá quan trọng. >> Xem bài học đầy đủ hơn tại đây về Đại Từ Quan Hệ.

7. Đại từ nghi vấn

Đại từ nghi vấn trong Tiếng Anh là Interrogative pronouns. Nó thường được sử dụng trong câu hỏi. Có các đại từ nghi vấn là: who, what, which, and whose.

Bài tập thực hành Đại từ trong Tiếng Anh

1. Most of the start-up companies spend a relatively high percentage of  ____ budget on advertising costs.

A. they B. them C. their D. theirs

2. Because all members were busy doing their work, the sale manager had to finish the sales report by ___.

A. him B. himself C. his D. he

3. The exam _______ wasn’t difficult, but exam room was horrible.

A. it    B. its C. herself   D. itself

4. Please be sure to keep all receipts and submit ___________ with your claim for reimbursement.

A. they B. their C. them D. themselves

5. Mr. Whatley unintentionally took Ms. Potvin’s timetable, thinking it was _____

A. him B. himself C. he D. his

Đáp án & Bài giải

CâuĐáp án & Giải Thích
1Đằng sau ô trống là “budget” là danh từ (N) => đằng trước N điền tính từ sở hữu => chọn C
2Cách làm:  đằng trước ô trống là “by” => dấu hiệu xuất hiện của đại từ phản thân => chọn B .
Dịch : … người quản lý bán hàng phải tự anh ấy hoàn thành báo cáo bán hàng . Xem thêm >> Đại từ phản thân trong Tiếng Anh.
3Trước ô trống là chủ ngữ “the exam” và đằng sau ô trống là động từ “wasn’t”.
Loại trừ : A vì ko cần thêm chủ ngữ nữa. Loại B vì đằng sau ko phải N nên ko cần tính từ sở hữu. Còn lại C & D: đại từ phản thân/nhấn mạnh. Ở đây ta thấy vị trí ô trống không cần thay thế cho danh từ nào cả, vì ngay phía trước nó đã có danh từ Exam ( chỉ vật) >> Dùng đại từ nhấn mạnh chỉ vật itself >> Chọn D. Xem thêm >> Đại từ nhấn mạnh trong Tiếng Anh
4Trước ô trống là động từ “submit”, sau động từ là đại từ tân ngữ => chọn C (them dung để thay thế cho receipts) – Xem >> Đại từ nhân xưng trong Tiếng Anh
5Loại trừ câu C vì chủ ngữ ko đứng cuối câu.
Dịch:  Ông Whatley vô ý lấy nhầm thời khóa biểu của bà Potvin , nghĩ rằng nó là thời khóa biểu của anh ấy => chọn D ( đại từ sở hữu , thay thế cho his timetable). Xem thêm >> Đại từ sở hữu trong Tiếng Anh

Tài liệu tham khảo

 1. A Guide To Pronouns for Allies https://lgbtqia.ucdavis.edu/guide-pronouns-allies
 2. Pronouns https://www.grammarly.com/blog/pronouns/
Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Kim Nhung TOEIC

Kim Nhung TOEIC

Mình là Kim Nhung, là người đồng hành xây dựng thương hiệu Kim Nhung TOEIC từ những ngày đầu tiên. Hy vọng bạn sẽ tìm thấy nhiều kiến thức bổ ích qua những bài viết về kỹ năng làm bài thi TOEIC cũng như Tiếng Anh giao tiếp trong công việc trên website này. Chúc các bạn học tốt.
Nội dung chính

ĐĂNG KÝ HỌC