Anh Việt đạt TOEIC 650 điểm, Vượt mục tiêu tốt nghiệp trở thành cựu sinh viên của Đại Học HUTECH

Anh Việt đạt TOEIC 650 điểm, Vượt mục tiêu tốt nghiệp trở thành cựu sinh viên của Đại Học HUTECH

Chúc mừng Anh Việt đã đạt 650 điểm TOEIC. Sau khóa học tại Cơ Sở Thủ Đức, Anh Việt Chính thức trở thành cựu sinh viên của Đại Học HUTECH, tăng 255 điểm so với điểm đầu vào. Chúc bạn tiếp tục hoàn thành những mục tiêu tiếp theo của mình.

Chia sẻ của Việt sau khi kết thúc khóa học

  Chia sẽ của học viên

Anh Việt Và Ms. Diễm trong buổi trao quà

 

Chúc mừng Anh Việt đã đạt 650 điểm TOEIC. Sau khóa học tại Cơ Sở Thủ Đức, Anh Việt Chính thức trở thành cựu sinh viên của Đại Học HUTECH, tăng 255 điểm so với điểm đầu vào. Chúc bạn tiếp tục hoàn thành những mục tiêu tiếp theo của mình.

Chia sẻ của Việt sau khi kết thúc khóa học

  Chia sẽ của học viên

Anh Việt Và Ms. Diễm trong buổi trao quà