Chúc mừng Thị Hậu – SV ĐH Khoa Học Tự Nhiên đạt TOEIC 545 điểm (Tăng 230 điểm). Sau khi hoàn thành lớp TOEIC Căn Bản tại Kim Nhung TOEIC

Bạn Hậu chia sẻ: Tùy không có nhiều thời gian để ôn tập lại kiến thức nhưng qua khóa học bạn đã đủ điểm TOEIC để xét tốt nghiệp. Đầu vào 315 lần đầu tiên tiếp xúc với đề thi TOEIC, qua các buổi học bạn Hậu đã cải thiện điểm số đáng kể nhờ các phương pháp học tại Kim Nhung. Buổi test cuối khóa bạn được 520 điểm nhưng thi chính thức được tận 545 điểm. Một lần nữa chúc mừng những nổ lực của bạn.