fbpx
TOEIC Preparation LC RC Volume 1

Sách TOEIC Preparation LC + RC Volume 1 Download PDF + Audio

Sách TOEIC Preparation LC RC Volume 1 là sách có ấn bản mới dành cho đề thi TOEIC cấu trúc mới được áp dụng từ năm 2019 tại Việt Nam. Sách có 2 tập, tập 1 và tập 2.

Bài viết này giới thiệu sách, hướng dẫn sử dụng hiệu quả và có link để tải file PDF.

Nội dung chính

Đối tượng sử dụng sách

Sách dành cho các bạn có nhu cầu thi lấy chứng chỉ TOEIC mục tiêu 350-450 điểm TOEIC. Sách TOEIC Preparation Volume 1 cho mục tiêu 300-450 điểm TOEIC

Giới thiệu sách TOEIC Preparation LC + RC Volume 1

Thông qua cách tiếp cận từng bước để học và sử dụng các kỹ năng làm bài thi TOEIC, bạn không chỉ trở nên quen thuộc với bài thi TOEIC mà còn cải thiện khả năng tiếng Anh tổng thể của mình.

Hướng dẫn sử dụng sách hiệu quả

Xem qua hướng dẫn sử dụng bên dưới để dùng sách hiệu quả hơn.

Phần 1: Mô tả Ảnh

Tổng quát

Phần này giới thiệu ngắn gọn các đặc điểm chính của Part 1 và có ví dụ minh họa. Bạn sẽ nhìn vào bức ảnh, đọc bốn câu nói, lắng nghe cẩn thận và sau đó chọn câu trả lời đúng nhất. Các cụm từ quan trọng trong bốn câu được in đậm để thu hút sự chú ý của bạn.

Bài tập

Hai bài tập trong phần này giúp các em nghe lại những câu văn miêu tả tiêu biểu ở Part 1, đồng thời củng cố bài học ở phần trước. Bài tập A yêu cầu bạn nghe và hoàn thành mỗi câu với các từ còn thiếu. Đối với bài tập B, bạn sẽ nghe và hoàn thành từng câu với những từ còn thiếu, sau đó chọn câu mô tả đúng nhất cho mỗi bức ảnh.

Phần 2: Câu hỏi – Trả lời

Tổng quát

Phần này giới thiệu ngắn gọn các đặc điểm chính của Part 2 bài thi TOEIC và hai ví dụ minh họa cũng được hiển thị,

Bài tập

Bài tập A trong phần này yêu cầu bạn nghe và điền vào bốn cặp câu hỏi và câu trả lời bị thiếu với các từ còn thiếu. Sau đó, bạn sẽ chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi trong hai câu hỏi sau khi hoàn thành các khoảng trống trong bài tập B.

Phần 3: hội thoại

Tổng quát

Phần này giới thiệu ngắn gọn những nét chính của Part 3 của bài thi TOEIC và đưa ra một ví dụ minh họa. Các từ và cụm từ quan trọng trong cuộc trò chuyện được in đậm để thu hút sự chú ý của bạn. Các đoạn hội thoại được sử dụng sau đó được liệt kê để bạn mở rộng phạm vi từ vựng liên quan đến TOEIC của mình.

Bài tập

Có ba bài tập trong phần này
 • Bài tập A yêu cầu bạn nghe và điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành bốn câu.
 • Tiếp theo, bạn sẽ nghe và lấp đầy khoảng trống bằng những từ còn thiếu trong cuộc hội thoại, sau đó chọn câu trả lời đúng cho một câu hỏi cho bài tập B.
 • Bài tập C cung cấp cho bạn cơ hội để cải thiện kỹ năng của mình bằng cách nghe ba đoạn hội thoại thường thấy trên kiểm tra thực tế và chọn câu trả lời tốt nhất cho mỗi câu hỏi.

Phần 4: Đoạn hội thoại

Tổng quát

Tương tự như các phần khác, Part 4 bắt đầu mỗi bài học với phần giới thiệu về một đoạn hội thoại cụ thể và một ví dụ được hiển thị. Bạn sẽ đọc và đồng thời nghe bài nói để làm quen với kiểu văn bản. Các từ và cụm từ quan trọng được in đậm và các đoạn hội thoại thường được sử dụng sau đó sẽ được liệt kê để bạn mở rộng phạm vi từ vựng liên quan đến TOEIC của mình.

Bài tập

Phần này tương tự như phần 3. Bạn có cơ hội luyện nghe các bài nói điển hình và chọn câu trả lời chính xác

Phần 5-6-7

Điểm ngữ pháp

Mỗi đơn vị trong các phần này trình bày một lời giải thích ngắn gọn về một điểm ngữ pháp cụ thể thường được đưa ra trong bài thi TOEIC Reading.

Bài tập

Có hai bài tập bên dưới mỗi bài học ngữ pháp. Các dạng bài tập khác nhau trong phần A giúp bạn củng cố các điểm ngữ pháp vừa học, ngược lại các câu hỏi trong phần B có dạng tương tự như các câu hỏi trong Part 5 của bài thi TOEIC Reading.

Thực hành với các câu hỏi thực tế

Phần này xuyên suốt cuốn sách cung cấp cho bạn nhiều phần khác nhau trong một bài thi TOEIC thực tế. Làm điều này liên tục, chắc chắn sẽ củng cố khả năng làm bài kiểm tra của bạn.

Nội dung chính sách TOEIC Preparation LC RC Volume 1

Listening Comprehension

Part 1 Photo Descriptions
 • Unit 01 Photos of People
 • Unit 02 Photos of Objects & Scenes
Part 2 Question – Response
 • Unit 03 Information Questions (1)
 • Unit 04 information Questions (2)
 • Unit 05 Yes/No Questions
 • Unit 06 Other Types of Questions
Part 3 Conversations
 • Unit 07 Business Activities
 • Unit 08 Daily Activities
 • Unit 09 At Public Places
Part 4 Talks
 • Unit 10 Telephone Messages & Public Announcements
 • Unit 11 Advertisements & Radio Broadcasts
 • Unit 12 Speeches & Internal Announcements

Reading Comprehension

Parts 5.6.7 Incomplete Sentences Text Completion Reading Comprehension
 • Unit 01 Nouns & Pronouns
 • Unit 02 Adjectives & Adverbs
 • Unit 03 Verb Tenses
 • Unit 04 Active Voice & Passive Voice
 • Unit 05 To-infinitives
 • Unit 06 Gerunds
 • Unit 07 Participles
 • Unit 08 Conjunctions
 • Unit 09 Prepositions
 • Unit 10 Relative Pronouns & Relative Adverbs
 • Unit 11 Subjunctive Mood
 • Unit 12 Agreement

Download File  PDF tham khảo trước khi mua và link mua sách

Đây là sách có bản quyền, bạn nên mua sách về học sẽ có hiệu quả hơn. Tuy nhiên, trước khi mua sách, bạn có thể tham khảo phần mềm PDF để quyết định.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Kim Nhung TOEIC

Kim Nhung TOEIC

Mình là Kim Nhung, là người đồng hành xây dựng thương hiệu Kim Nhung TOEIC từ những ngày đầu tiên. Hy vọng bạn sẽ tìm thấy nhiều kiến thức bổ ích qua những bài viết về kỹ năng làm bài thi TOEIC cũng như Tiếng Anh giao tiếp trong công việc trên website này. Chúc các bạn học tốt.
Nội dung chính

ĐĂNG KÝ HỌC