fbpx

🎉 Chúc mừng Ánh Vy, sinh viên Học Viện Hàng Không Việt Nam đã đạt TOEIC 625 điểm ngay lần thi đầu tiên! 🎉 🌟 Ánh Vy là học viên lớp Luyện thi TOEIC 2 tháng từ Kim Nhung TOEIC. Chúc mừng Ánh Vy đã đạt đủ điểm để xét tốt nghiệp. 📚 Điểm TOEIC đầu ra theo yêu cầu của Học Viện Hàng Không Việt Nam là như sau: 1. Khối ngành Hàng không: Ngành Kỹ thuật Hàng không: Đại học: TOEIC 450 trở lên. Cao đẳng: TOEIC 400 trở lên. Ngành Quản trị Kinh doanh Hàng không: Đại học: TOEIC 500 trở lên. Cao đẳng: TOEIC 450 trở lên. Ngành Tiếp viên Hàng không: Đại học: TOEIC 550 trở lên, ưu tiên thí sinh có điểm TOEIC từ 600 trở lên. Cao đẳng: TOEIC 500 trở lên. 2. Khối ngành Kỹ thuật: Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử: TOEIC 450 trở lên. Ngành Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông: TOEIC 450 trở lên. Ngành Kỹ thuật Ô tô: TOEIC 450 trở lên. 3. Khối ngành Công nghệ thông tin: Ngành Công nghệ thông tin: TOEIC 450 trở lên. Ngành Kỹ thuật Máy tính: TOEIC 450 trở lên. 4. Khối ngành Ngoại ngữ: Ngành Tiếng Anh: TOEIC 600 trở lên. Ngành Tiếng Pháp: TOEIC 500 trở lên. #KimNhungTOEIC #HocvienHangkhongVietNam #vaa #hocvienhangkhong

Nội dung chính

🎉 Chúc mừng Ánh Vy, sinh viên Học Viện Hàng Không Việt Nam đã đạt TOEIC 625 điểm ngay lần thi đầu tiên! 🎉
🌟 Ánh Vy là học viên lớp Luyện thi TOEIC 2 tháng từ Kim Nhung TOEIC. Chúc mừng Ánh Vy đã đạt đủ điểm để xét tốt nghiệp.
📚 Điểm TOEIC đầu ra theo yêu cầu của Học Viện Hàng Không Việt Nam là như sau:
1. Khối ngành Hàng không:
Ngành Kỹ thuật Hàng không:
Đại học: TOEIC 450 trở lên.
Cao đẳng: TOEIC 400 trở lên.
Ngành Quản trị Kinh doanh Hàng không:
Đại học: TOEIC 500 trở lên.
Cao đẳng: TOEIC 450 trở lên.
Ngành Tiếp viên Hàng không:
Đại học: TOEIC 550 trở lên, ưu tiên thí sinh có điểm TOEIC từ 600 trở lên.
Cao đẳng: TOEIC 500 trở lên.
2. Khối ngành Kỹ thuật:
Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử: TOEIC 450 trở lên.
Ngành Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông: TOEIC 450 trở lên.
Ngành Kỹ thuật Ô tô: TOEIC 450 trở lên.
3. Khối ngành Công nghệ thông tin:
Ngành Công nghệ thông tin: TOEIC 450 trở lên.
Ngành Kỹ thuật Máy tính: TOEIC 450 trở lên.
4. Khối ngành Ngoại ngữ:
Ngành Tiếng Anh: TOEIC 600 trở lên.
Ngành Tiếng Pháp: TOEIC 500 trở lên.
#KimNhungTOEIC #HocvienHangkhongVietNam #vaa #hocvienhangkhong

Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Chuyên Viên Tiếng Anh

Chuyên Viên Tiếng Anh

Nội dung chính

ĐĂNG KÝ HỌC