fbpx
Cách Viết Email TOEIC

TOEIC Writing – Email | Cách Viết Email TOEIC theo Mẫu Có Sẵn

Viết Email là một trong những kỹ năng được yêu cầu trong bài thi TOEIC Writing. Đề thi TOEIC Writing gồm câu hỏi số 6 và số 7 sẽ yêu cầu thí sinh viết  2 emails phản hồi cho 2 emails đã được cung cấp - Respond to a written request.

Kỹ năng viết email tiếng Anh cũng là một kỹ năng thiết thực và mang tính thực tiễn cao trong công việc.

Bài viêt này sẽ giúp bạn chinh phục câu hỏi số 6 và 7 trong đề thi TOEIC Writing - Respond to a written request.

Cấu trúc bài thi TOEIC Writting
Cấu trúc bài thi TOEIC Writting - Nguồn ETS

Nội dung chính

Cách Trả Lời câu hỏi 6,7 Email Writting

Bước 1: Đọc kỹ email đã được cung cấp và đọc thật kỹ phần yêu cầu viết email phản hồi.

Các yêu cầu của đề thi được viết hoa rõ ràng trong phần Directions. Các dạng yêu cầu viết email trong phần Directions gồm:

 • Đặt câu hỏi (chiếm tỷ trọng cao)
 • Đưa ra yêu cầu: yêu cầu hành động và yêu cầu thông tin (chiếm tỷ trọng cao)
 • Giải thích lý do
 • Đưa ra đề xuất
 • Đưa ra các vấn đề đang gặp phải
 • Đưa ra hướng dẫn

Xem Đề viết email mẫu sau đây

Đề thi Email Writting Mẫu 1

Trong ví dụ trên, thì yêu cầu của câu hỏi đưa ra là : ask TWO questions và make ONE request – Nghĩa là bạn phải đặt 2 câu hỏi và đưa ra 1 yêu cầu trong email phản hồi.

Bước 2: Suy nghĩ ý tưởng để viết email phản hồi

Đề thi đều là những tình huống thực tế, vì vậy hãy tưởng tượng ra tình huống một cách chân thật nhất để dễ dàng đưa ra ý tưởng phù hợp.

Thông thường đề thi sẽ yêu cầu các bạn đặt câu hỏi, nêu yêu cầu, cung cấp thông tin,… Hãy chú ý là những câu hỏi hay yêu cầu mà các bạn nêu ra càng cụ thể càng tốt nhé vì nếu đưa thông tin chung chung thì bạn sẽ khó đưa ra tiếp một thông tin khác mà đề thi lại yêu cầu đưa nhiều thông tin.

Quay lại ví dụ bên trên, bài email mẫu yêu cầu mình đóng vai là J. Moore để viết email đặt 2 câu hỏi1 yêu cầu cho cô M. Eaton.

Mình sẽ tưởng tượng mình là người đi xin việc, mình nhận được mẫu đơn ứng tuyển cho vị trí tour guide, vậy mình sẽ muốn hỏi gì?

 • Câu hỏi số 1: hỏi công ty có cung cấp health innsurance cho nhân viên không.
 • Câu hỏi số 2: công ty cho nhân viên nghỉ bao nhiêu ngày nghỉ có hưởng lương
 • Yêu cầu: nếu mình được chọn thì có thể gửi lịch phỏng vấn ít nhất trước một ngày cho mình hay không.

Bước 3: Tiến hành viết email

Viết email đầy đủ các nội dụng: phần chào hỏi, phần mục đích viết email, phần nội dung chính và phần kết thúc và chào hỏi.

Tham khảo các mẫu câu có thể áp dụng để viết email phản hồi bên dưới

Các mẫu câu có thể sử dụng để viết Email Phản Hồi

Mẫu câu chào hỏi• Dear Mr. Park /Ms. Garcia / Mrs. Smith /Dr. Swanson [Family name]:
• Hello Mr. King/Ms. Brown, Nếu không biết tên của người nhận, có thể viết
• Dear Sir or Madam:
• To whom it may concern:
Mẫu câu giới  thiệu• I am writing in response to . . .
• It seems that. . .
• My name is X, and I am interested in . . .
• I am writing because (of) . . .
• I just wanted to respond to your e-mail about. . .
• I thought I would write to let you know (that) . . .
• I’m writing because (of) . . .
Mẫu câu yêu cầu• I would appreciate it if you could + Vo…
• If you don’t mind, could you + Vo … ?
• Would it be possible for you to + Vo… ?
• If it isn’t too much trouble, would you + Vo . . . ?
• Could you please + Vo . . . ?
• I ’d like it if you would + Vo . . .
• Please + Vo
• It would be terrific if you could + Vo • Would you mind + Ving?
Mẫu câu đưa thông tin• I would like to let you know that…
• One important thing about X is…
• Please be advised that…
• One thing to remember…
• I ’d like to…
•I just wanted you to know that…
• I just want to let you know about…
• Don’t forget that…
Mẫu câu đề cập vấn đề• One problem that I have encountered is…
• Unfortunately, I have had an issue with…
• The problem is . . .
• The issue here is. . .
• I ’ve had lots o f problems with…
Mẫu câu cung cấp lời giải thích• The main reason for this is…
• Due to X…
• Because o f this,…
• The reason (why) X is…
• That’s because…
• Because I’m…
• I’m writing because….
Mẫu câu cung cấp hướng dẫn hoặc đề xuất  • I believe we should…
• It may be wise to…
• It would be a good idea to …
• I suggest that…
• I think we should…
• How about…. ?
• Why don’t you …?
• Let’s…
Mẫu câu đưa ý kiến• I maintain that…
• From my point of view, …
• It is my belief that…
• I hold the opinion that…
• I think (that) …
• I ’m assuming (that)….
• I feel (that) . . .
• Personally, I feel (that) . . .
Mẫu câu kết luận• Thank you very much for your prompt attention to this matter.
• Please let me know if you have any questions or need any further information.
• I ’m looking forward to hearing from you.
• Let me know if you need anything else.
• Thanks!
Mẫu câu chào kết bài• Sincerely,
• Yours truly,
• Talk to you soon!
• See you soon.

Bước 4: Kiểm tra lại email đã viết.

Hãy đảm bảo email các bạn đã viết đúng và đủ yêu cầu của đề. Cấu trúc ngữ pháp rõ ràng, đọc dễ hiểu và không có lỗi chính tả nhé.

Một số lỗi hay gặp phải

 • Viết thiếu yêu cầu để đề. Ví dụ nếu đề  yêu cầu viết 2 câu hỏi và 1 yêu cầu, thì bài email phản hồi phải đủ 3 thông tin trên.
 • Câu chứa nhiều động từ chính mà không có chủ ngữ nên đọc vào gây khó hiểu. Hãy đảm bảo một mệnh đề được viết ra có một chủ ngữ và một động từ chính, còn lại là động từ phụ.
 • Chủ ngủ và động từ phải hòa hợp với nhau, cụ thể chủ ngữ là danh từ số nhiều thì dùng động từ số nhiều và ngược lại.
 • Viết sai chính tả. Ví dụ require viết thành requre.

Để tìm hiểu thêm những lỗi sai thường gặp khi viết câu Tiếng Anh, xem thêm bài viết bên dưới.

Xem thêm >> Cách viết câu Tiếng Anh đúng ngữ pháp qua những lỗi sai thường gặp

Email Phản Hồi Mẫu cho Câu Hỏi Ví Dụ bên trên

Dear M. Eaton:   (phần chảo hỏi)

I am wrriting this email in reponse to your email regarding the tour guide position. (phần mục đích viết mail)

First of all, I am delighted to receive your application form for this position. However, I would like to have futher information about this job, so I have a couple of questions to ask you. First, I wonder if the company offers health insurance for its employees. Second, how many paid days off an employee can take per year. I would appreciate if you could    give me this imformation. Besides, If it happens that I am selected for the interview, could you please send me an email informing the interview schedule at least one day before the interview time.             (phần thân bài với đủ yêu cầu của đề bài)

I hope to hearing from you soon.  (phần kết)

Sincerely.              (chào kết bài)

J. Moore

Kết Luận

Hầu hết các câu hỏi trong phần thi TOEIC đều có quy trình làm bài, chiến lược làm bài hoặc mẹo làm bài cụ thể. Học kỹ quy trình 4 bước bên trên, làm thật nhiều đề thi thật và viết nhiều email bạn sẽ cải thiện được nhanh và hiệu quả khả năng viết email phản hồi nói riêng, và kỹ năng viết Tiếng Anh nói chung. Chúc bạn học tốt.

Xem thêm >> TOEIC Writing Part 1Writing TOEIC Mô tả tranh

Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Đỗ Linh Diễm

Đỗ Linh Diễm

Nội dung chính

ĐĂNG KÝ HỌC