fbpx
Đáp án ETS 2019

Đáp án ETS 2019 chi tiết Test 1 đến Test 10 (ETS LC & RC 1000 Vol 1)

Đây là đáp án ETS 2019, Full bộ 10 Test của bộ đề thi ETS 1000 LC & RC Vol 1. Đây là bộ đề thi do ETS phát hành thông qua nhà xuất bản YBM vào cuối năm 2018, nên được gọi là bộ ETS 2019. Màu hồng ( từ câu 1 đến câu 100) là đáp án phần Nghe Part 1,2,3,4. Màu xanh dương ( từ câu 101 đến 200) là đáp án phần đọc Part 5, Part 6, Part 7.

Xem thêm và tải file PDF bộ đề thi TOEIC Mới khác >> ETS 2020, ETS 2021, ETS 2022

Nội dung chính

Download Full Bộ ETS 2019 PDF >> ETS 2019

Đáp án ETS 2019 Test 1

Đáp án ETS 2019 Test 1

Đáp án ETS 2019 Test 2

Đáp án ETS 2019 Test 2

Đáp án ETS 2019 Test 3

Đáp án ETS 2019 Test 3

Đáp án ETS 2019 Test 14

Đáp án ETS 2019 Test 4

Đáp án ETS 2019 Test 5

Đáp án ETS 2019 Test 5

Đáp án ETS 2019 Test 6

Đáp án ETS 2019 Test 6

Đáp án ETS 2019 Test 7

Đáp án ETS 2019 Test 7

Đáp án ETS 2019 Test 8

Đáp án ETS 2019 Test 8

Đáp án ETS 2019 Test 9

Đáp án ETS 2019 Test 9

Đáp án ETS 2019 Test 10

Đáp án ETS 2019 Test 10

Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Kim Nhung TOEIC

Kim Nhung TOEIC

Mình là Kim Nhung, là người đồng hành xây dựng thương hiệu Kim Nhung TOEIC từ những ngày đầu tiên. Hy vọng bạn sẽ tìm thấy nhiều kiến thức bổ ích qua những bài viết về kỹ năng làm bài thi TOEIC cũng như Tiếng Anh giao tiếp trong công việc trên website này. Chúc các bạn học tốt.
Nội dung chính

ĐĂNG KÝ HỌC

Bộ đề thi TOEIC Mới nhất

ETS 2024

Download và Thi Thử Ngay

Bộ đề thi TOEIC Mới nhất - ETS 2024

Download NgayThi Thử ETS 2024