Chúc mừng bạn CHÂU ĐON – SV ĐH CÔNG NGHIỆP – Đạt TOEIC 450 điểm (Tăng 225 điểm so với điểm đầu vào)

Chúc mừng bạn CHÂU ĐON – SV ĐH CÔNG NGHIỆP – Đạt TOEIC 450 điểm (Tăng 225 điểm so với điểm đầu vào)

Chúc mừng bạn CHÂU ĐON – SV ĐH CÔNG NGHIỆP – Đạt TOEIC 450 điểm (Tăng 225 điểm so với điểm đầu vào) Sau khi hoàn thành khóa học cấp tốc tại Kim Nhung TOEIC trong 1 tháng.