Chúc mừng bạn Hoàng Thị Lan Anh – Ngân hàng BIDV đã đạt 610 điểm TOEIC