Chúc mừng bạn KIM HƯƠNG – SV ĐH TÔN ĐỨC THẮNG – Đạt TOEIC 520 điểm (Tăng 130 điểm so với điểm đầu vào) Sau khi hoàn thành khóa học cấp tốc tại Kim Nhung TOEIC trong 1 tháng.