Chúc mừng bạn NGỌC PHƯƠNG – Đạt TOEIC 550 điểm (Tăng 195 điểm so với điểm đầu vào) Sau khi hoàn thành khóa học cấp tốc tại Kim Nhung TOEIC trong 1 tháng.