Chúc mừng bạn Lý Văn Huy – SV ĐH Tôn Đức Thắng – Đạt TOEIC 520 điểm ( Tăng 240 so với điểm đầu vào )

Chúc mừng bạn Lý Văn Huy - SV ĐH Tôn Đức Thắng - Đạt TOEIC 520 điểm ( Tăng 240 so với điểm đầu vào )

Chúc mừng bạn Lý Văn Huy – SV ĐH Tôn Đức Thắng – Đạt TOEIC 520 điểm ( Tăng 240 so với điểm đầu vào ). Sau khi hoàn thành khóa học cơ bản tại Kim Nhung TOEIC trong 2 tháng.